ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,801,316 تومان

سرویس طلای سفید 20.000 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,575,107  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,801,316  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 20.000 گرم
18
20 گرم
9,801,316 تومان
جمع کل فاکتور
9,801,316 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 20 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 882,118 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 20 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,597,400 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 882,118 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,311 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها