ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,888,134 تومان

سرویس طلای سفید 16.140 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,510,884  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,888,134  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 16.140 گرم
18
16.14 گرم
7,888,134 تومان
جمع کل فاکتور
7,888,134 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.14 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 709,932 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.14 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,919,218 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 709,932 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,700 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها