ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,269,859 تومان

نیم ست طلای زرد 8.820 گرم

کدSN0310   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,592,792  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,269,859  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 8.820 گرم
18
8.82 گرم
4,269,859 تومان
جمع کل فاکتور
4,269,859 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.82 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 384,287 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.82 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,587,976 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 384,287 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان