ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 28,674,960 تومان

سرویس طلای زرد 65.200 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 31,255,706  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 28,674,960  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 65.200 گرم
18
65.2 گرم
28,674,960 تومان
جمع کل فاکتور
28,674,960 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 65.2 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,580,746 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 65.2 گرم
 • قيمت طلاي خام 27,696,960 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,580,746 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,800 T 1,344 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها