ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 20,903,275 تومان

سرویس طلای زرد 41.070 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 22,511,228  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 20,903,275  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 41.070 گرم
18
41.07 گرم
20,903,275 تومان
جمع کل فاکتور
20,903,275 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 41.07 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 435,000 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,881,295 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 41.07 گرم
 • قيمت طلاي خام 17,865,450 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 435,000 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,881,295 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران435,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
435,000 T 1,404 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها