ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 13,190,739 تومان

سرویس طلای زرد 26.410 گرم

کدSN0304   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 14,223,062  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 13,190,739  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 26.410 گرم
18
26.41 گرم
13,190,739 تومان
جمع کل فاکتور
13,190,739 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 26.41 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,300 تومان
 • اجرت ساخت 15 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,187,166 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 26.41 گرم
 • قيمت طلاي خام 11,469,863 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,300 تومان
 • اجرت ساخت 15 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,187,166 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,300 T 1,383 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها