ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,966,730 تومان

نیم ست طلای زرد 17.650 گرم

کدSN0311   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,644,890  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,966,730  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 17.650 گرم
18
17.65 گرم
8,966,730 تومان
جمع کل فاکتور
8,966,730 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 17.65 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 807,006 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 17.65 گرم
 • قيمت طلاي خام 7,534,785 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 807,006 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان