ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,821,702 تومان

نیم ست طلای زرد 15.030 گرم

کدSN0303   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,413,264  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,821,702  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 15.030 گرم
18
15.03 گرم
7,821,702 تومان
جمع کل فاکتور
7,821,702 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.03 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 437,300 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 703,953 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.03 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,572,619 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 437,300 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 703,953 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران437,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
437,300 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان