ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,078,710 تومان

سرویس طلای زرد 22.820 گرم

اجرت هر گرم 8000 تومان
کد RAFAS822
موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,355,794  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,078,710  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 30,787 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 22.820 گرم
18
22.82 گرم
3,078,710 تومان
جمع کل فاکتور
3,078,710 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 22.82 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,648 تومان
 • اجرت ساخت 8,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 279,883 تومان
 • مالیات  % 277,084 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 22.82 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,616,267 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,648 تومان
 • اجرت ساخت 8,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 279,883 تومان
 • مالیات  % 277,084 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,648 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,648 T 1,199 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها