ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,863,573 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 13.100 گرم

اجرت هر گرم 15000 تومان 

 قیمت زنجیر شامل این محصول نمی باشد و بنا به درخواست مشتری به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

کد  PS0001

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,031,295  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,863,573  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 18,636 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 13.100 گرم
18
13.1 گرم
1,863,573 تومان
جمع کل فاکتور
1,863,573 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.1 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 169,416 تومان
 • مالیات  % 167,722 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.1 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,497,658 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 169,416 تومان
 • مالیات  % 167,722 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,325 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,325 T 1,211 $
قیمت هر انس طلا در جهان