ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,714,492 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.490 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,221,236  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,714,492  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.490 گرم
18
12.49 گرم
5,630,492 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
84,000 تومان
جمع کل فاکتور
5,714,492 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.49 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 26,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 506,744 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.49 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,305,752 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 424,800 تومان
 • اجرت ساخت 26,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 506,744 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...84,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
84,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران424,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
424,800 T 1,344 $
قیمت هر انس طلا در جهان