ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,451,817 تومان

زنجیر طلای زرد 6.780 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,040,119  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,451,817  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای زرد 6.780 گرم
18
6.78 گرم
7,451,817 تومان
جمع کل فاکتور
7,451,817 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.78 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 964,100 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 670,663 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.78 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,536,598 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 964,100 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 670,663 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران964,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
964,100 T 1,799 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها