ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,625,863 تومان

زنجیر طلای زرد 6.780 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,912,116  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,625,863  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای زرد 6.780 گرم
18
6.78 گرم
3,625,863 تومان
جمع کل فاکتور
3,625,863 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.78 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 469,100 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 326,328 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.78 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,180,498 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 469,100 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 326,328 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران469,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
469,100 T 1,465 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها