ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,896,835 تومان

زنجیر طلای زرد 5.820 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,125,534  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,896,835  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای زرد 5.820 گرم
18
5.82 گرم
2,896,835 تومان
جمع کل فاکتور
2,896,835 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.82 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 436,600 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 260,715 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.82 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,541,012 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 436,600 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 260,715 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران436,600 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
436,600 T 1,342 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها