ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,282,100 تومان

زنجیر طلای زرد 5.050 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,857,003  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,282,100  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای زرد 5.050 گرم
18
5.05 گرم
7,282,100 تومان
جمع کل فاکتور
7,282,100 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.05 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 1,264,900 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 655,389 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.05 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,387,745 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 1,264,900 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 655,389 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران1,264,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
1,264,900 T 1,870 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها