ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,949,665 تومان

زنجیر طلای زرد 10.100 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,340,429  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,949,665  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای زرد 10.100 گرم
18
10.1 گرم
4,949,665 تومان
جمع کل فاکتور
4,949,665 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 10.1 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 445,470 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 10.1 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,341,687 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 445,470 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,311 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها