ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,055,613 تومان

دستبند کشی طلای رزگلد 6.340 گرم

اجرت هر گرم 36000 تومان

کد AD1002

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,150,618  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,055,613  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 10,556 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند کشی طلای رزگلد 6.340 گرم
18
6.34 گرم
1,055,613 تومان
جمع کل فاکتور
1,055,613 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.34 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 36,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 95,965 تومان
 • مالیات  % 95,005 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.34 گرم
 • قيمت طلاي خام 731,408 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 36,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 95,965 تومان
 • مالیات  % 95,005 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران115,364 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
115,364 T 1,229 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها