ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 13,478,613 تومان

دستبند و انگشتر ست طلای زرد 26.310 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 14,489,517  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 13,478,613  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند و انگشتر ست طلای زرد 26.310 گرم
18
26.31 گرم
13,478,613 تومان
جمع کل فاکتور
13,478,613 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 26.31 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,213,075 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 26.31 گرم
 • قيمت طلاي خام 11,231,739 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,213,075 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان