ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,021,947 تومان

دستبند و انگشتر ست طلای زرد 18.780 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,743,536  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,021,947  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند و انگشتر ست طلای زرد 18.780 گرم
18
18.78 گرم
10,021,947 تومان
جمع کل فاکتور
10,021,947 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 18.78 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 901,975 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 18.78 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,017,182 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 901,975 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان