ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,535,081 تومان

دستبند طلای زرد 15.750 گرم

اجرت هر گرم 32000 تومان

کد VD0102

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,763,238  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,535,081  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 25,351 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 15.750 گرم
18
15.75 گرم
2,535,081 تومان
جمع کل فاکتور
2,535,081 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.75 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 230,462 تومان
 • مالیات  % 228,157 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.75 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,800,619 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 230,462 تومان
 • مالیات  % 228,157 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,325 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,325 T 1,211 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها