ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,900,517 تومان

دستبند طلای زرد 9.530 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,268,058  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,900,517  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 9.530 گرم
18
9.53 گرم
4,900,517 تومان
جمع کل فاکتور
4,900,517 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.53 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 441,046 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.53 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,083,605 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 441,046 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,500 T 1,343 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها