ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,017,295 تومان

دستبند طلای زرد 9.050 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,378,852  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,017,295  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 9.050 گرم
18
9.05 گرم
4,017,295 تومان
جمع کل فاکتور
4,017,295 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.05 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 435,900 تومان
 • اجرت ساخت 8,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 361,557 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.05 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,944,895 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 435,900 تومان
 • اجرت ساخت 8,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 361,557 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران435,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
435,900 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها