ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,753,940 تومان

دستبند طلای زرد 9.050 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,091,795  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,753,940  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 9.050 گرم
18
9.05 گرم
3,753,940 تومان
جمع کل فاکتور
3,753,940 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.05 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 8,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 337,855 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.05 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,681,540 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 8,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 337,855 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها