ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,889,162 تومان

دستبند طلای زرد 7.230 گرم

کدDN0332 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,166,962  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,889,162  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 7.230 گرم
18
7.23 گرم
3,889,162 تومان
جمع کل فاکتور
3,889,162 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.23 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 350,025 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.23 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,086,487 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 350,025 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها