ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,733,165 تومان

دستبند طلای زرد 6.940 گرم

کدDN0333  

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,999,823  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,733,165  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 6.940 گرم
18
6.94 گرم
3,733,165 تومان
جمع کل فاکتور
3,733,165 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.94 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 335,985 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.94 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,962,686 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 335,985 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها