ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,289,806 تومان

دستبند طلای زرد 6.500 گرم

کدDN0281 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,545,051  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,289,806  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 6.500 گرم
18
6.5 گرم
3,289,806 تومان
جمع کل فاکتور
3,289,806 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.5 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 436,300 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 296,083 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.5 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,835,950 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 436,300 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 296,083 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران436,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
436,300 T 1,402 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها