ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,698,903 تومان

دستبند طلای زرد 22.930 گرم

اجرت هر گرم 32000 تومان

کد VD0101

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,031,804  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,698,903  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 36,989 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 22.930 گرم
18
22.93 گرم
3,698,903 تومان
جمع کل فاکتور
3,698,903 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 22.93 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,648 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 336,264 تومان
 • مالیات  % 332,901 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 22.93 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,628,879 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,648 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 336,264 تومان
 • مالیات  % 332,901 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,648 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,648 T 1,199 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها