ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,703,569 تومان

دستبند طلای زرد 22.930 گرم

اجرت هر گرم 32000 تومان

کد VD0101

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,036,890  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,703,569  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 37,036 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 22.930 گرم
18
22.93 گرم
3,703,569 تومان
جمع کل فاکتور
3,703,569 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 22.93 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 336,688 تومان
 • مالیات  % 333,321 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 22.93 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,633,121 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 336,688 تومان
 • مالیات  % 333,321 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,833 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,833 T 1,233 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها