ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,131,837 تومان

دستبند طلای زرد 20.100 گرم

اجرت هر گرم 27000 تومان
کد NHD022

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,413,703  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,131,837  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 31,318 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 20.100 گرم
18
20.1 گرم
3,131,837 تومان
جمع کل فاکتور
3,131,837 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 20.1 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,648 تومان
 • اجرت ساخت 27,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 284,712 تومان
 • مالیات  % 281,865 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 20.1 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,304,425 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,648 تومان
 • اجرت ساخت 27,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 284,712 تومان
 • مالیات  % 281,865 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,648 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,648 T 1,199 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها