ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,938,930 تومان

دستبند طلای زرد 16.450 گرم

کدDN0309 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,582,540  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,938,930  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 16.450 گرم
18
16.45 گرم
8,938,930 تومان
جمع کل فاکتور
8,938,930 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.45 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 804,504 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.45 گرم
 • قيمت طلاي خام 7,150,815 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 804,504 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,700 T 1,404 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها