ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,720,784 تومان

دستبند طلای زرد 15.760 گرم

کدDN0303 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,328,888  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,720,784  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 15.760 گرم
18
15.76 گرم
8,445,784 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
275,000 تومان
جمع کل فاکتور
8,720,784 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.76 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 760,121 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.76 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,756,312 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 760,121 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...275,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
275,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,700 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها