ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,665,840 تومان

دستبند طلای زرد 12.410 گرم

اجرت هر گرم 5000 تومان
کد RAFAD1489
موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,813,066  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,665,840  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 16,658 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 12.410 گرم
18
12.41 گرم
1,635,840 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
30,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,665,840 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.41 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 5,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 148,713 تومان
 • مالیات  % 147,226 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.41 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,425,078 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 5,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 148,713 تومان
 • مالیات  % 147,226 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...30,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
30,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,833 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,833 T 1,233 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها