ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,977,716 تومان

دستبند طلای زرد 11.720 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,426,048  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,977,716  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 11.720 گرم
18
11.72 گرم
5,977,716 تومان
جمع کل فاکتور
5,977,716 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 11.72 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 537,994 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 11.72 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,981,234 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 537,994 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها