ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,354,668 تومان

دستبند طلای زرد 10.380 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,756,272  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,354,668  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 10.380 گرم
18
10.38 گرم
5,354,668 تومان
جمع کل فاکتور
5,354,668 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 10.38 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 481,920 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 10.38 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,462,051 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 481,920 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,315 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها