ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,628,655 تومان

دستبند طلای زرد و سفید 7.300 گرم

کدDN0265 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,910,190  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,628,655  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد و سفید 7.300 گرم
18
7.3 گرم
3,628,655 تومان
جمع کل فاکتور
3,628,655 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.3 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 326,579 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.3 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,128,050 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 326,579 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,500 T 1,343 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها