ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 14,837,582 تومان

تکپوش طلای زرد و سفید(مدل فینجا) 31.450 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 16,040,632  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 14,837,582  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
تکپوش طلای زرد و سفید(مدل فینجا) 31.450 گرم
18
31.45 گرم
14,837,582 تومان
جمع کل فاکتور
14,837,582 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 31.45 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 11 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,335,382 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 31.45 گرم
 • قيمت طلاي خام 13,366,879 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 11 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,335,382 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها