ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,797,080 تومان

النگو طلای سفید (مدل شیوا) 6.240 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,036,830  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,797,080  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای سفید (مدل شیوا) 6.240 گرم
18
6.24 گرم
2,797,080 تومان
جمع کل فاکتور
2,797,080 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.24 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 251,737 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.24 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,663,856 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,900 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 251,737 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,900 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها