ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,127,655 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل فینجا) 12.480 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,615,700  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,127,655  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل فینجا) 12.480 گرم
18
12.48 گرم
6,127,655 تومان
جمع کل فاکتور
6,127,655 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 13 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 551,489 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,422,560 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 13 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 551,489 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,500 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها