ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,279,440 تومان

النگو طلای زرد (مدل رزیتا ) 7.220 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,557,883  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,279,440  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل رزیتا ) 7.220 گرم
18
7.22 گرم
3,279,440 تومان
جمع کل فاکتور
3,279,440 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.22 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 295,150 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.22 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,093,770 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,500 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 295,150 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,500 T 1,343 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها