ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,363,284 تومان

النگو طلای زرد (مدل امگا) 3.000 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,479,035  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,363,284  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل امگا) 3.000 گرم
18
3 گرم
1,363,284 تومان
جمع کل فاکتور
1,363,284 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 122,696 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,286,100 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 122,696 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,700 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها