ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,432,781 تومان

النگو طلای زرد (مدل آرتا) 9.620 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,809,149  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,432,781  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل آرتا) 9.620 گرم
18
9.62 گرم
4,432,781 تومان
جمع کل فاکتور
4,432,781 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.62 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 398,950 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.62 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,181,814 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 398,950 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,700 T 1,381 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها