ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,538,235 تومان

آویز طلای زرد(بدون زنجیر) 2.990 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,653,604  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,538,235  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد(بدون زنجیر) 2.990 گرم
18
2.99 گرم
1,538,235 تومان
جمع کل فاکتور
1,538,235 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 138,441 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,281,813 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 138,441 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,700 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها