ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,525,032 تومان

آویز طلای زرد(بدون زنجیر) 2.990 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,639,410  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,525,032  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد(بدون زنجیر) 2.990 گرم
18
2.99 گرم
1,525,032 تومان
جمع کل فاکتور
1,525,032 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 137,253 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,270,810 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 137,253 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها