ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,311,494 تومان

گردنبند طلای زرد 12.700 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,780,948  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,311,494  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
گردنبند طلای زرد 12.700 گرم
18
12.7 گرم
6,311,494 تومان
جمع کل فاکتور
6,311,494 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.7 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 410,700 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 568,034 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.7 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,215,890 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 410,700 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 568,034 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران410,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
410,700 T 1,517 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها