ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,507,767 تومان

آویز طلای زرد و سفید ( بدون زنجیر) 6.310 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,756,352  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,507,767  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد و سفید ( بدون زنجیر) 6.310 گرم
18
6.31 گرم
3,507,767 تومان
جمع کل فاکتور
3,507,767 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.31 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 315,699 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.31 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,761,887 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 315,699 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران437,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
437,700 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها