ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,462,171 تومان

آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.850 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,639,449  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,462,171  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.850 گرم
18
3.85 گرم
2,462,171 تومان
جمع کل فاکتور
2,462,171 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.85 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 511,600 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 221,595 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.85 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,969,660 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 511,600 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 221,595 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران511,600 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
511,600 T 1,572 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها