ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,976,590 تومان

آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.850 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,118,906  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,976,590  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.850 گرم
18
3.85 گرم
1,976,590 تومان
جمع کل فاکتور
1,976,590 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.85 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 410,700 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 177,893 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.85 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,581,195 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 410,700 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 177,893 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران410,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
410,700 T 1,517 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها