ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,612,205 تومان

آویز طلای زرد (بدون زنجیر ) 3.630گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,958,122  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,612,205  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد (بدون زنجیر ) 3.630گرم
18
3.63 گرم
4,612,205 تومان
جمع کل فاکتور
4,612,205 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.63 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 1,058,800 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 415,098 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.63 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,843,444 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 1,058,800 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 415,098 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران1,058,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
1,058,800 T 1,775 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه