ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,165,530 تومان

آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.450 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,465,450  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,165,530  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.450 گرم
18
3.45 گرم
4,165,530 تومان
جمع کل فاکتور
4,165,530 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.45 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 965,900 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 374,898 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.45 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,332,355 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 965,900 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 374,898 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران965,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
965,900 T 1,799 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها