ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,023,080 تومان

آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.450 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,168,743  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,023,080  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 3.450 گرم
18
3.45 گرم
2,023,080 تومان
جمع کل فاکتور
2,023,080 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.45 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 469,100 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 182,077 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.45 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,618,395 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 469,100 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 182,077 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران469,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
469,100 T 1,465 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها