ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,348,780 تومان

آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 2.510 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,445,893  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,348,780  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد ( بدون زنجیر) 2.510 گرم
18
2.51 گرم
1,348,780 تومان
جمع کل فاکتور
1,348,780 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.51 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 121,390 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.51 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,078,974 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 121,390 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,311 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها