ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 29,114,251 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 56.610 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 31,279,793  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 29,114,251  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 56.610 گرم
18
56.61 گرم
29,114,251 تومان
جمع کل فاکتور
29,114,251 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 56.61 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,620,283 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 56.61 گرم
 • قيمت طلاي خام 24,060,382 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 425,020 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,620,283 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران425,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
425,020 T 1,309 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها