ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 47,102,022 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 40.280 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 50,605,492  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 47,102,022  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 40.280 گرم
18
40.28 گرم
47,102,022 تومان
جمع کل فاکتور
47,102,022 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 40.28 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 966,400 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 4,239,182 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 40.28 گرم
 • قيمت طلاي خام 38,926,592 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 966,400 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 4,239,182 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران966,400 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
966,400 T 1,799 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها