ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 11,092,684 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 20.920 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,917,766  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 11,092,684  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 20.920 گرم
18
20.92 گرم
11,092,684 تومان
جمع کل فاکتور
11,092,684 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 20.92 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 998,342 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 20.92 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,167,144 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 438,200 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 998,342 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران438,200 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
438,200 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها