ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,530,731 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 20.920 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,314,015  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,530,731  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 20.920 گرم
18
20.92 گرم
10,530,731 تومان
جمع کل فاکتور
10,530,731 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 20.92 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 416,000 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 947,766 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 20.92 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,702,720 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 416,000 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 947,766 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران416,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
416,000 T 1,499 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه